SJAMAAN

Iedere stam van de oorspronkelijke bewoners van Amerika, hadden en hebben hun eigen gebed, gezangen en dansen. Lakota noemen Great Spirit Tonkashila; Grandfather. De Commances en Cheyennes weer hun eigen gebeden en gezangen.

De sjamaan gebruikt zijn of haar stem om in trance te raken en zo de heilige dimensies te betreden. Daarin ontvangt de sjamaan onderricht maar ook werkt de sjamaan met zijn spiritdieren, hulpgeesten; het is een brug tussen de aardse en spirituele dimensies. Hij of zij ontvangt vormen van healing, divinatie en oplossingen voor problemen.

Het gebed, gezang, trommelen en ratelen, is een verbinding met de Schepper, een opening in de diepste herinneringen; wetende velden die Akasha worden genoemd. Ik reis als sjamaan in diverse velden. Niet alleen in mijn ceremonies, maar b.v. ook in mijn consulten (zie consulten).

Mij is weleens gevraagd hoe een sjamaan te worden. Ik ben geen sjamaan geworden, ik was het al. Met mijn afkomst waarin er een lange lijn van sjamanen en medicijnvrouwen waren, is het innate. Niet alleen in de vele levens die ik heb geleefd.

Sjamanendood.

In mijn derde levensjaar werd ik zeer ernstig ziek en zweefde tussen leven en dood. Dat was mijn eerste sjamanendood. Meerdere malen is er een BDE (Bijna Dood Ervaring) ervaren. De manier waarop is in deze setting niet belangrijk. Ik weet zeker dat er velen zijn die een dergelijke ervaring hebben gehad. Dat is een leerschool die je doorloopt en als sjamaan heb je een harde leerschool.

De sjamaan dient integer, empatisch, compassievol te zijn en vergevingsgezind. In de stammen waren sjamanen afgescheiden van de gemeenschap, vaak een eenzaam leven leidend, en veel NU sjamanen hebben in zekere mate ook eenzaamheid. Helaas kunnen wij ons het niet permitteren om een hutje in het bos of bergen te bewonen. Meestal onderga je bij initiatie/inwijding weer een sjamanendood. Dat is ervaren in Joegoslavië, Amerika, Zimbabwe, IJsland en Noorwegen.

Mijn werk als sjamaan. 

In dienst van Moeder Aarde en haar bewoners. Zonder uitzondering doe ik wat er van mij verwacht wordt, waar ik meestal, in de nacht naar toe reis om te helen, troosten, te bevrijden.

Tijdens mijn Sundance (Zonnedans) en mijn Vision Quest ( Smeken om een visioen) werd mijn spirituele taken duidelijk.

Ik gebruik mijn altaren als gebed en heling plaats, een medicijnwiel die ik ook gebruik. Mijn eigen kleding en sieraden (regalia). Alles wat je gebruikt als sjamaan heeft een betekenis, een krachtveld en is onlosmakelijk verbonden met je werk. Trommels, ratels, salie en diverse andere ‘kruiden’, zijn gereedschappen. Mijn drums is mijn stem, brengt mij naar oneindige velden van inzichten.

Ik rook mijn Canupa (heilige pijp). Het is een heilig instrument, Wakan (secret).

Zie healingen/ceremonie;

Mitakuye Oyasin ( To all my relatives.)

Hai Hai

GrandMotherBlackRaven / Ilona Roem ®